Målsättning 2020

Målsättningen framöver ser ut som följer,

Fokusera på nuet, njuta av dagarna. Leva gott. Bygga buffert samt pengamaskiner inför framtiden.

Åter fokusera på vikten, har sakta gått upp till 105 kg, så en åtstramning av godsaker och målvikt runt 90 kg.

Snusandet?