Målsättning 2018

Målsättningen framöver ser ut som följer,

Fokusera på nuet, njuta av dagarna. Leva gott men inte lägga pengar på onödiga ting och abonnemang av olika slag. Fortsätta amortera och bygga buffert samt pengamaskiner inför framtiden.

Snusfri (sedan 2018-07-24)

Läsa mera böcker, speciellt inom ekonomi

Minimera spel och dobbel